Użytku publicznego

wbudowanatechnologia

Pompy masażu i komercyjna dmuchawa powietrza

Wydajne i niezawodne pompy napędzające system masujący. Funkcja terapii powietrznej została powierzona komercyjnej dmuchawie powietrza, która jest zaprojektowana do pracy ciągłej i jest w stanie wytrzymać trudne warunki pracy, jakie występują w instalacjach komercyjnych.

Ogrzewanie

W pełni przepływowy ogrzewacz elektryczny, zaprojektowany specjalnie do ogrzewania wody w spa, umożliwia ciągłe podgrzewanie wody do wymaganej temperatury.

Sprzęt do klubu, pensojonatu lub hotelu

Każde zastosowanie komercyjne wymaga specyficznego sprzętu w zależności od określonych warunków pracy, umiejscowienia oraz przeznaczenia spa, do którego będzie wykorzystywane. Ta technologia zawiera kompleksowy osprzęt technologiczny, wykorzystywany do uzdatniania wody (naczynie wzbiorcze, filtracja piaskowa, automatyczne dozowanie substancji chemicznych itp.), który musi być zgodny z obowiązującymi normami. W Republice Czeskiej obowiązuje norma wg rozporządzenia nr 238/2011 Coll. Układy grzewczy i sterujący są również zaprojektowane zgodnie z przewidywaną intensywnością pracy. Podstawowe zestawy urządzeń, które znajdują się w cenniku można dalej dostosowywać zgodnie z powyższymi kryteriami. USSPA | profi może oczywiście być wyposażone dla użytku prywatnego.